0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین ماکسیما باتری 70 و یا 75 آمپر باید نصب کرد 
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای  ماکسیما  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی  ماشین  ماکسیما   3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین مورانو باتری 70 و یا 75 آمپر باید نصب کرد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای  نیسان مورانو  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی  ماشین   نیسان مورانو 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین ایکس تریل باتری 70 و یا 75 آمپر باید نصب کرد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای ماشین ایکس تریل باتری باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی  ماشین ایکس تریل باتری 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین نیسان  تیانا باتری 74 و یا 75 آمپر باید نصب کرد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای ماشین نیسان تیانا باتری باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی  ماشین نیسان تیانا باتری 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین نیسان  جوک باتری 62 آمپر باید نصب کرد
 • بهترین  باتری برای جوک  باتری 62 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 62آمپر هیوندای و 62آمپر دلکور و پوما  بهترین گزینه برای خرید باطری نیسان جوک است
 • عمر باتری بر روی  ماشین نیسان جوک باتری 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین نیسان  رونیز باتری 70آمپر باید نصب کرد
 • بهترین  باتری برای رونیز  باتری 70  آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور و پوما  بهترین گزینه برای خرید باطری نیسان رونیز است
 • عمر باتری بر روی  ماشین نیسان رونیز باتری 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین نیسان قشقایی باتری 70آمپر باید نصب کرد
 • بهترین  باتری برای قشقایی  باتری 70  آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور و پوما  بهترین گزینه برای خرید باطری نیسان قشقایی است
 • عمر باتری بر روی  ماشین نیسان قشقایی 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای نیسان سرانزا باتری 70  آمپر باید نصب کرد 
 • بهترین  باتری برای سرانزا  باتری 70  آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور و پوما  بهترین گزینه برای خرید باطری نیسان سرانزا است
 • عمر باتری بر روی  نیسان سرانزا  3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین نیسان پاترول باتری 70آمپر باید نصب کرد
 • بهترین  باتری برای پاترول باتری 70  آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور و پوما  بهترین گزینه برای خرید باطری نیسان پاترول است
 • عمر باتری بر روی  ماشین  پاترول   3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین نیسان سافاری باتری 70آمپر باید نصب کرد
 • بهترین  باتری برای سافاری باتری 70  آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور و پوما  بهترین گزینه برای خرید باطری نیسان سافاری است
 • عمر باتری بر روی  ماشین  سافاری   3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین نیسان پت فاینر باتری 70آمپر باید نصب کرد
 • بهترین  باتری برای پت فاینر باتری 70  آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور و پوما  بهترین گزینه برای خرید باطری نیسان پت فاینر است
 • عمر باتری بر روی  ماشین نیسان پت فاینر   3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • باتری نیسان وانت باتری 70 آمپر 12ولت با کد (57024)میباشد
  پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای نیسان وانت باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی  ماشین  نیسان وانت   3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.

باتری ماشین نیسان اورجینال با ضمانت نامه کتبی و نصب رایگان

باتری ماشین نیسان : خودروهای نیسان ساخت کشور ژاپن تولید شرکت نیسان میباشند
باتری خودروهای نیسان با توجه به نوع خودرو نیسان و نیاز خودرو به آمپر مناسب متفاوت میباشند


راهنمای خرید باتری نیسان

در صورت نیاز به باتری نیسان با امداد باتری تماس بگیرید


باتری مناسب برای انواع نیسان

باتری نیسان پیکاپ

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری= 12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = چپ (L)
 • کد باتری=(57029)
   

باتری نیسان ماکسیما

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • جهت قطبها= چپ (L)
 • قالب باتری (57029)


باتری نیسان سافاری

 •  باتری 70 آمپر
 • ولتاژ= 12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها= چپ (L)
 • قالب باتری=(57029)

باتری نیسان ایکس تریل

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری =بلند
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = چپ (L)
 • کد باتری= (57029)

باتری نیسان جوک

 • باتری60 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها =چپ (L)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=(56030)

باتری نیسان تیانا

 • باتری 74 آمپر
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری = سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(57412)


باتری نیسان مورانو

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری= 12ولت
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=بلند
 • قالب باتری = (57029)
 • جهت قطبها = (L)

 باتری نیسان قشقایی

 • باتری  70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری =بلند
 • جهت قطبها= چپ (L)
 • قالب باتری (57029)

باتری نیسان سرانزا

 • باتری 70 آمپر
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری سیلد
 • قالب باتری=(57024)
 • جهت قطبها =(R)


باتری نیسان پاترول 

 • باتری 70
 • ولتاژ باتری = 12ولت
 • اتفاع باتری=بلند
 • نوع باتری = سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = (L)

باتری نیسان رونیز

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری = 12ولت
 • ارتفاع باتری = بلند
 • جهت قطبها = (R)
 • نوع باتری = سیلد (اتمی)

قالب باتری =(57024)

باتری نیسان پت فایندر

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها =چپ(R)
 • قالب باتری= (57024)


نیسان وانت

 • باتری 70آمپر (7024)
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری =بلند
 • جهت قطبها= R
 • نوع باتری = سیلد (اتمی)
 • قالب باتری= (57024)

با توجه به جدول فوق میتوانید باتری مناسب برای خودروی نیسان را انتخاب و خریداری نمائید

باتری اصلی کلیه خودرهای نیسان از نوع باتری های سیلد میباشد

طول عمر باتری بر روی خودروهای نیسان با توجه به شرایط خودرو حدود دو تا سه سال میباشد
پس از این مدت حتما باتری باید تست و در صورت نیاز تعویض شود.

خرید باتری نیسان

در زمان خرید باتری ماشین نیسان حتما باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید:

 • آمپر باتری
 • ولتاژ باتری
 • ابعاد باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • ضمانت باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع باتری
 • کشور سازنده باتری

باتری های ساخت کشور کره بیشترین طول عمر را بر روی نیسان خواهند داشت


بهترین باتری برای ماشین نیسان

باتری های ساخت کره تولید شرکت دلکور و هیوندای مناسب ترین باتری بر روی نیسان هستند

طول عمر بالا کیفیت مناسب دوام باتری در شرایط سخت آب و هوایی عدم ایجاد نوسان برقی و آسیب به خودرو از ویژگیهای این نوع باتری های کره ای میباشد

مناسب ترین برندهای پیشنهادی

 • باتری هیوندای
 •  باتری ایندیگو
 •  باتری پوما
 • باتری چیتا
 • باتری سین
 •  باتری دلکور
 • باتری گلد

باتری های پیشنهاد شده اصل کره با طول عمر بالا میباشند
مناسب انواع نیسان

گارانتی باتری نیسان

اکثر باتری های اصلی کره ای دارای گارانتی و خدمات میباشند. بر ای ماشین نیسان حتما از باتری های گارانتی دار نصب کنید تا در مواقع لزوم از خدمات باتری استفاده کنید


تاریخ تولید باتری ماشین نیسان

سعی کنید حتی الامکان از باتری های تاریخ تولید جدید برای نیسان استفاده کنید تا باتری طول عمر و دوام مناسبی داشته باشد


تعویض باتری نیسان

تعویض باتری نیسان حتما باید توسط شخص متخصص و آشنا به سیستم برقی نیسان انجام شود تا به سیستم برقی خودرو آسیب وارد نشود

پس از نصب باتری بر روی تویوتا باید سیستم خودرو توسط دستگاه چک شود و اگر خطا یا ارور سیستم مشاهده شد خطا پاک شود .

امداد باتری تعویض باتری نیسان را توسط متخصص در محل شما انجام خواهد داد

اهمیت نصب باتری اصلی بر روی نیسان:

خودروهای نیسان دارای سیستم برقی بسیار پیچیده
میباشد کوچکترین ایراد در باتری باعث بروز مشکل در سیستم برقی خودرو میباشد 
پس برای خودرو نیسان باید بهترین باتری را خریداری و نصب کنید تا هیچگونه خللی در سیستم برقی و کامپیوتر خودرو ایجاد نکند 


چگونه متوجه خراب شدن باتری نیسان شویم؟

با وسیله یک ولت متر ولتاژ باطری را اندازه گیری کنید 
اگر ولتاژ باتری کمتر از 12ولت باشد باتری باید تعویض شود.


طول عمر باتری بر روی خودروهای نیسان

در صورت استفاده صحیح از باتری و سیستم شارژ مناسب و استاندارد عمر مفید باتری حدود 3 سال میباشد
که این مدت با توجه به شرایط مختلف متفاوت میباشد.


علت روشن نشدن خودرو نیسان:

 • ضعیف بودن باتری
 • ایراد در دینام
 • ایراد در استارت
 • برق دزدی
 • سوختن فیوز ماشین
 • ایراد در سیم کشی

مشاوره خرید باتری نیسان

قبل از خرید باتری نیسان جهت خرید باتری مناسب حتما با یک کارشناس باتری مشاوره کنید تا بتوانید بهترین و مناسب تربن باتری مورد نیاز نیسان را خریداری و نصب نمائید
امداد باتری به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره خرید باتری نیسان میباشد


ارسال باتری ماشین نیسان

امداد باطری به صورت شبانه روزی کار ارسال و نصب باتری نیسان را به صورت رایگان به انجام میرساند 


عوامل تاثیرگذار بر طول عمر باطری نیسان:

 • میزان شارژ مناسب باتری
 • تعداد استارت روزانه
 • نصب لوازم برقی اضافه روی خودرو
 • نوع استارت خودرو
 • کارکرد ماشین

تعداد استارت روزانه بیشترین تاثیر را بر طول عمر باتری نیسان خواهد گذاشت


علایم خراب شدن باتری نیسان

 • استارت سنگین خودرو 
 • قطع شدن برق خودرو
 • سفید شدن نشانگ باطری
 • ضعیف شدن برق پشت آمپر
 • بوی بد از باتری
 • ظاهر شدن هشدار باتری در پشت آمپر
 • بادکردگی باتری از اطراف
 • نشت اسید از اطراف باتری


در صورت خاموش بودن خودرو نیسان به مدت طولانی (بیش از ده روز) سر باتری منفی را جدا کنید تا باتری دشارژ نشود.


قیمت باتری نیسان

جهت آگاهی از قیمت روز انواع باتری مناسب برای نیسان میتوانید به صورت شبانه روزی با کارشناسان امداد باتری در تماس باشید

چه عواملی بر قیمت باتری نیسان تاثیر گذار است؟

 • نوع باتری
 • برند باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • آمپر باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع و مدت ضمانت باتری


در صورت نصب دزدگیر بر روی نیسان حتما از دزدگیرهای فابریک نیسان همراه با سوکت فابریک استفاده کنید تا به برق و باتری خودرو آسیب وارد نشود.

دینام ماشین نیسان

دینام اکثر خودروهای نیسان آمپر بالا میباشد و توانایی شارژ باتری با آمپر بالاتر را دارد


باتری اتمی مناسب نیسان

باتری های سیلد و یا اتمی بدون نیاز به مراقبت و نگهداری هستند و طول عمرشان از سایر انواع باتری بیشتر است همچنین هیچ نوع آلودگی در ماشین ایحاد نمیکنند.
برای خودروهای نیسان حتما از باتری های نوع سیلد و اتمی استفاده کنید

نصب باتری اسیدی بر روی نیسان

در صورت نصب باتری اسیدی بر روی نیسان حتما به سطح اسید باتری توجه کنید و در صورت کاهش سطح اسید باتری فقط آب مقطر استاندارد به باتری اضافه کنید 


حداکثر آمپر باتری برای نیسان


در صورت نصب سیستم صوتی قوی بر روی نیسان میتوانید 5 الی 10 آمپر باتری قوی تر نصب کنیدِ

به عنوان مثال اگر باتری خودرو 60 آمپر است در زمان تعویض باتری میتوانید 70 آمپر نصب کنید

در صورت نصب سیستم صوتی بسیار قوی یک باتری مجزا برای سیستم نصب کنید تا به باتری اصلی خودرو آسیب وارد نشود و باعث کاهش عمر باتری نشود


در صورت افت ولتاژ باتری به زیر 12 ولت حتما باتری نیسان تست و تعویض شود


نمایندگی باتری ماشین نیسان

امداد باتری نمایندگی انواع باتری مناسب برای نیسان با ارسال و نصب در محل در خدمت شما میباشد

جهت خرید باتری اصلی با ضمانت معتبر باتری نیسان را فقط از نمایندگی معتبر خریداری کنید  

باتری اصلی خودروهای نیسان ساخت کره شرکت هیوندای باتری میباشد

خودروهای نیسان با توجه به حجم بالای موتور خودرو حتما باید باتری مناسب با شارژ بالا داشته باشد تا توان استارت زدن در هر شرایطی را داشته باشد


چرا خرید باتری از امداد باتری بهترین گزینه است؟

 • خرید باتری اصلی نیسان
 • نصب رایگان در محل
 • تعویض باتری توسط متخصص
 • تست برق خودرو
 • تست دینام و شارژ باتری
 • تست باتری قبل از تعویض
 • قیمت مناسب باتری
 • دریافت گارانتی معتبر

امداد باتری نمایندگی باطری ماشینهای نیسان به صورت شبانه روزی با ارسال و نصب رایگان در خدمت شماست.