0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 528  باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
 • بهترین  باتری برای بی ام و 528 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 528 است
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 528  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • باتری کره ای با ضمانت و طول عمر بالا و تاریخ تولید جدید
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 525 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
 • برای ماشین بی ام و 525 حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 528  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • بهترین  باتری برای بی ام و 525 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 525 است
 • برای ماشین بی ام و 525  باتری 100 آمپر باید نصب کرد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 530 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
 • برای ماشین بی ام و 525 حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • باتری 90تا 100آمپر بر روی 530 قابل نصب است
 • بهترین  باتری برای بی ام و 530 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 530 است
 • باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 530 و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 740 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
  برای ماشین  بی ام و 740 حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و 740 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 740 است
 • باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 740  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 523 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
 • بهترین  باتری برای بی ام و 523 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 523 است
 • باتری تمامی خودروهای بی ام و سری 5 باتری 100 آمپر کوتاه میباشد.
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 525  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 730 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
  برای ماشین  بی ام و 730 حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و 730 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 740 است
 • باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 730  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 750 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
  برای ماشین  بی ام و 750 حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و 750 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 750 است
 • باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 750  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و X6 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
  برای ماشین باتری بی ام و X6  حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و X6 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و X6 است
  باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش  باتری بی ام و X6  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و X5 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
  برای ماشین باتری بی ام و X5  حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و X5 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و X5 است
  باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش  باتری بی ام و X5  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و X4 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
  برای ماشین باتری بی ام و X4  حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و X4 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و X4 است
  باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش  باتری بی ام و X4  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و X3 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
  برای ماشین باتری بی ام و X3  حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و X3 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و X3 است
  باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش  باتری بی ام و X3  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و X1 باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
  برای ماشین باتری بی ام و X1  حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و X1 باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و X1 است
  باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش  باتری بی ام و X1  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 320  باتری 12 ولت و  80 آمپر  میباشد.
  برای ماشین باتری بی ام و 320  حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و 320  باتری 80 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 80آمپر هیوندای و 80آمپر دلکور 80 آمپر پوما کره و گلد کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 320  است
  باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش  بی ام و 320  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 325  باتری 12 ولت و  80 آمپر  میباشد.
  برای ماشین باتری بی ام و 325   حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و 325 باتری 80 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 80آمپر هیوندای و 80آمپر دلکور 80 آمپر پوما کره و80 آمپر  شارک کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 325 است
 • باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش  باتری بی ام و 325   و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 325  باتری 12 ولت و  80 آمپر  میباشد.
 • برای ماشین باتری بی ام و 328   حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • بهترین  باتری برای بی ام و 328 باتری 80 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 80آمپر هیوندای و 80آمپر دلکور 80 آمپر پوما کره و80 آمپر  شارک کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 328 است
 • باتری های اتمی به علت کیفیت برتر و طول عمر بیشتر و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری قطعا بهتر خواهند بود
 • امداد باتری نمایندگی فروش  باتری بی ام و 328   و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
0تومان
0تومان
 • ساخت کره [جنوبی 
 • باتری فابریک   بی ام و Z4   12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
 • برای ماشین  بی ام و Z4 حتما از باتری های ساخت کره استفاده کنید
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و Z4   و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • بهترین  باتری برای بی ام و Z4  باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره 
 • عمر مفید  باتری  بی ام و Z4  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 520i  باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
 • بهترین  باتری برای بی ام و 520i باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 100آمپر هیوندای و 100آمپر دلکور 100 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 520i است
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 520i  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • باتری کره ای با ضمانت و طول عمر بالا و تاریخ تولید جدید
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین
0تومان
0تومان
 • ساخت کره 
 • باتری فابریک  بی ام و 120  باتری 12 ولت و  100 آمپر  میباشد.
 • بهترین  باتری برای بی ام و 120 باتری 70 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور 70 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری بی ام و 120 است
 • امداد باتری نمایندگی فروش باتری بی ام و 120  و سایر انواع محصولات ایران خودرو در تهران با ارسال و نصب رایگان باتری به صورت شبانه روزی در خدمت شما میباشد
 • باتری کره ای با ضمانت و طول عمر بالا و تاریخ تولید جدید
 • عمر مفید  باتری  بین دو تا سه سال میباشد و یا 400000 کیلومتر کارکرد ماشین

باتری بی ام و اصل کره با تضمین کیفیت و ضمانت نامه

باتری بی ام و : باطری ماشین بی ام و دارای انواع مختلفی میباشد
هر کدام از انواع بی ام و دارای یک باتری مخصوص به خود میباشد که در زمان تعویض باتری حتما باید به  مشخصات باتری فابریک توجه کنید


راهنمای خرید باتری مناسب بی ام و

در صورت نیاز به باتری بی ام و با امداد باتری تماس بگیرید


باتری مناسب برای انواع بی ام و

باتری بی ام و سری X


باتری بی ام و X6

 •  باتری 100آمپر
 • ولتاژ= 12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها= چپ (L)
 • کد باتری (60038)
 • قالب باتری= L5

باتری بی ام و X5

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = چپ (L)
 • کد باتری= (60038)
 • قالب باتری=L5

باتری بی ام و X4

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها =چپ (L)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • کد باتری=(60038)
 • قالب باتری = L5


باتری بی ام و X3

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری = سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(60038)
 • جهت قطبها=Lچپ
 • قالب باتری=L5

باتری بی ام و X1

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری= 12ولت
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری = L4
 • جهت قطبها = (L)چپ

باتری بی ام و سری6

باتری بی ام و630

 • باتری 100آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد اتمی
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L5

باتری بی ام و640

 • باتری100آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L5

باتری بی ام و650

 • باتری100آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L5


باتری بی ام و سری 7

 باتری بی ام و 740

 • باتری  100آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • جهت قطبها= چپ (L)چپ
 • کد باتری= (60038)
 • قالب باتری= L5

باتری بی ام و 730

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری سیلد
 • کد باتری=(60038)
 • جهت قطبها= (L)چپ
 • قالب باتری = L5

باتری بی ام و750

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L5

باتری بی ام و سری5

باتری بی ام و 530

 • باتری 100آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • کد باتری=(60038)
 • قالب باتری = L5

باتری بی ام و 528

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = (L) چپ
 • قالب باتری = L5


باتری بی ام و525

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری= سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(60038)
 • جهت قطبها =(L)چپ
 • قااب باتری = L5


باتری بی م و 523

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(60038)
 • قالب باتری = L5


باتری بی ام و سری 3

باتری بی ام و 318

 • باتری 74 آمپر
 • ولتاژ باتری = 12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • قالب باتری =L3

باتری بی ام و320

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری = سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • قالب باتری =L4

باتری بی ام و 325

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری = 12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L4

باتری بی ام و 328

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • نوع باتری = سیلد (اتمی)
 • قالب باتری= L4

باتری بی ام و330

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری = کوتاه
 • قالب باتری=L4

باتری بی ام وسری8

باتری بی ام و840

 • باتری100آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • قالب باتری=L5

باتری بی ام و850

 • باتری 100آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L5

باتری بی ام وسریZ

باتری بی ام وZ4

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L4

باتری بی ام وZ8

 • باتری80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L4

با توجه به جدول فوق میتوانید باتری مناسب برای خودروی بی ام و را انتخاب و خریداری نمائید

باتری اصلی کلیه خودرهای بی ام و از نوع باتری های سیلد میباشد

طول عمر باتری بر روی خودروهای بی ام و با توجه به شرایط خودرو حدود دو تا سه سال میباشد
پس از این مدت حتما باتری باید تست و در صورت نیاز تعویض شود.


خرید باتری بی ام و (B M W Battery)

در زمان خرید باتری ماشین بی ام و حتما باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید:

 • آمپر باتری
 • ولتاژ باتری
 • ابعاد باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • ضمانت باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع باتری
 • کشور سازنده باتری

باتری های ساخت کشور کره بیشترین طول عمر را بر روی بی ام و خواهند داشت


بهترین باتری برای ماشین بی ام و

باتری های ساخت کره تولید شرکت دلکور و هیوندای مناسب ترین باتری بر روی بی ام و هستند

طول عمر بالا کیفیت مناسب دوام باتری در شرایط سخت آب و هوایی عدم ایجاد نوسان برقی و آسیب به خودرو از ویژگیهای این نوع باتری های کره ای میباشد

مناسب ترین برندهای پیشنهادی

 • باتری گلوبال
 • باتری گلد
 •  باتری پوما
 • باتری شارک
 • باتری هگزا
 •  باتری دلکور

باتری های پیشنهاد شده اصل کره با طول عمر بالا میباشند
مناسب انواع بی ام و

گارانتی باتری بی ام و

اکثر باتری های اصلی کره ای دارای گارانتی و خدمات میباشند. بر ای ماشین بی ام و  حتما از باتری های گارانتی دار نصب کنید تا در مواقع لزوم از خدمات باتری استفاده کنید


تاریخ تولید باتری ماشین بی ام و

سعی کنید حتی الامکان از باتری های تاریخ تولید جدید برای بی ام و استفاده کنید تا باتری طول عمر و دوام مناسبی داشته باشد


تعویض باتری بی ام و

تعویض باتری بی ام و حتما باید توسط شخص متخصص و آشنا به سیستم برقی بی ام و انجام شود تا به سیستم برقی خودرو آسیب وارد نشود

پس از نصب باتری بر روی بی ام و باید سیستم خودرو توسط دستگاه چک شود و اگر خطا یا ارور سیستم مشاهده شد خطا پاک شود .

امداد باتری تعویض باتری بی ام و را توسط متخصص در محل شما انجام خواهد داد

اهمیت نصب باتری اصلی بر روی بی ام و:

خودروهای بی ام و دارای سیستم برقی بسیار پیچیده
میباشند کوچکترین ایراد در باتری باعث بروز مشکل در سیستم برقی خودرو میباشد 
پس برای خودرو بی ام و باید بهترین باتری را خریداری و نصب کنید تا هیچگونه خللی در سیستم برقی و کامپیوتر خودرو ایجاد نکند 


ویژگی باتری فابریک بی ام و

باتری اصلی بی ام و با تکنولوژی AGM توانایی استارت زدن تا دمای منفی 18 درجه سانتیگراد را دارد و در شرایط سخت آب و هوایی بسیار با دوام میباشد

باتری بی ام و  هیبرید:

باتری بی ام و  هیبرید با سایر انواع بی ام و متفاوت میباشد و نمیتوان از باتری مشابه استفاده کرد


طول عمر باتری بر روی خودروهای بی ام و

در صورت استفاده صحیح از باتری و سیستم شارژ مناسب و استاندارد عمر مفید باتری لکسوس حدود 3 سال میباشد
که این مدت با توجه به شرایط مختلف متفاوت میباشد.


علت روشن نشدن خودرو بی ام و

روشن نشدن ماشین بی ام و میتواند دلایل مختلفی داشته باشد که فقط یکی از آنها باتری میباشد.
پس قبل از تعویض باتری حتما سایر موار را هم بررسی کنید

 • ضعیف بودن باتری
 • ایراد در دینام
 • ایراد در استارت
 • برق دزدی
 • سوختن فیوز ماشین
 • ایراد در سیم کشی
 • باتری ريموت کنترل


آیا باتری اتمی بی ام و نیاز به نگهداری دارد؟

باتری های اتمی را فقط به وسیله نشانگر باتری کنترل کنید
باتری فابریک بی ام و بدون نیاز به نگهداری میباشد


مشاوره خرید باتری بی ام و

قبل از خرید باتری بی ام و جهت خرید باتری مناسب حتما با یک کارشناس باتری مشاوره کنید تا بتوانید بهترین و مناسب تربن باتری مورد نیاز بی ام و را خریداری و نصب نمائید
امداد باتری به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره خرید باتری بی ام و میباشد


ارسال باتری ماشین بی ام و

امداد باطری به صورت شبانه روزی کار ارسال و نصب باتری بی ام و را به صورت رایگان به انجام میرساند 


عوامل تاثیرگذار بر طول عمر باطری بی ام و:

 • میزان شارژ مناسب باتری
 • تعداد استارت روزانه
 • نصب لوازم برقی اضافه روی خودرو
 • نوع استارت خودرو
 • کارکرد ماشین

تعداد استارت روزانه بیشترین تاثیر را بر طول عمر باتری بی ام و خواهد گذاشت
شارژ و مقدار شارژ باتری بی ام و در طول عمر باتری بسیار تاثیرگذار است. 

قیمت باتری انواع بی ام و

باتری های مختلف فابریک بی ام وبا توجه به نوع ساخت و برند باتری دارای قبمتهای متفاوتی میباشند
برای آگاهی از آخرین قیمت باتری انواع بی ام و با ما در ارتباط باشید
باتری فابریک بی ام و با قیمت مناسب.

علایم خراب شدن باتری بی ام و

 

 • استارت سنگین خودرو 
 • قطع شدن برق خودرو
 • سفید شدن نشانگ باطری
 • ضعیف شدن برق پشت آمپر
 • بوی بد از باتری
 • ظاهر شدن هشدار باتری در پشت آمپر
 • بادکردگی باتری از اطراف
 • نشت اسید از اطراف باتری
 • استارت نخوردن خودرو


در صورت خاموش بودن خودرو بی ام و به مدت طولانی (بیش از ده روز) سر باتری منفی را جدا کنید تا باتری دشارژ نشود.
اگر باتری تخلیه شد فقط به وسیله باتری کمکی با آمپر کمتر ماشین را روشن کنید

اگر نشانگر تشخیض وضعیت باتری بی ام و به رنگ مشکی و یا سفید باشد باید باتری بی ام و را شارژ کامل کرده تا نشانگر مجددا به حالت سبز و آماده استارت باشد


چه عواملی بر قیمت باتری بی ام و تاثیر گذار است؟

 • نوع باتری
 • برند باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • آمپر باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع و مدت ضمانت باتری
 • نوع تکنولوژی ساخت باتری


باتری اتمی مناسب بی ام و

باتری های سیلد و یا اتمی بدون نیاز به مراقبت و نگهداری هستند و طول عمرشان از سایر انواع باتری بیشتر است همچنین هیچ نوع آلودگی در ماشین ایحاد نمیکنند.
برای خودروهای حتما از باتری های نوع سیلد و اتمی استفاده کنید

باتری AGM برای بی ام و

باتری فابریک و اصلی بی ام و با تکنولوژی AGM میباشد
باتری های AGM برای انواع بی ام و بسیار مناسب و با طول عمر بالا میباشد

از نصب باتری های اسیدی بر روی بی ام و خودداری کنید

حداکثر آمپر باتری برای بی ام و


در صورت نصب سیستم صوتی قوی بر روی بی ام و میتوانید 5 الی 10 آمپر باتری قوی تر نصب کنیدِ

به عنوان مثال اگر باتری خودرو 80 آمپر است در زمان تعویض باتری میتوانید 90 آمپر نصب کنید
البته بالا بردن آمپر باتری باید با توجه به توان دینام انجام شود. 

در صورت نصب سیستم صوتی بسیار قوی یک باتری مجزا برای سیستم نصب کنید تا به باتری اصلی خودرو آسیب وارد نشود و باعث کاهش عمر باتری نشود


در صورت افت ولتاژ باتری به زیر 12 ولت حتما باتری بی ام و تست و تعویض شود


توجه داشته باشید باتری اصلی خودروهای بی ام و ساخت کشور آلمان با برند BMW  میباشد

نمایندگی باتری ماشین بی ام و

امداد باتری نمایندگی انواع باتری مناسب برای بی ام و با ارسال و نصب در محل در خدمت شما میباشد

جهت خرید باتری اصلی با ضمانت معتبر باتری بی ام و را فقط از نمایندگی معتبر خریداری کنید 

بعد از تعویض باتری بی ام و حتما دینام خودرو باید تست شود و میزان شارژ دقیق باتری کنترل شود تا باتری تازه نصب شده دچار مشکل  شارژ نگردد


اگر از اطراف باتری  نشتی اسید وجود داشت فورا باتری را تعویض کنید تا به خودرو آسیب نرسد.


چرا خرید باتری از امداد باتری بهترین گزینه است؟

 • خرید باتری اصلی بی ام و
 • نصب رایگان در محل
 • تعویض باتری توسط متخصص
 • تست برق خودرو
 • تست دینام و شارژ باتریظ
 • تست باتری قبل از تعویض
 • قیمت مناسب باتری
 • دریافت گارانتی معتبر

امداد باتری نمایندگی باطری ماشینهای بی ام و به صورت شبانه روزی با ارسال و نصب رایگان در خدمت شماست.