0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • استاندارد خودرو RX350 باتری 70 آمپر میباشد از نوع باتری قطب چپ و یا 7029
 • بهترین  باتری برای RX350 باتری 70 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70 آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور 70 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری لکسوس RX350 است
  عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • استاندارد خودرو RX200 باتری 70 آمپر میباشد از نوع باتری قطب چپ و یا 7029
 • بهترین  باتری برای RX200 باتری 70 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70 آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور 70 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری لکسوس RX200 است
 • عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • برای ماشین لکسوس nx باتری 60و یا 62 آمپر باید نصب کرد
 • بهترین  باتری برای NX200 باتری 62آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 62 آمپر هیوندای و 62آمپر دلکور 62 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری لکسوس NX200 است
 • عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • باتری فابریک  لکسوسNX300  باتری 60 الی 62 آمپر    میباشد.
 • بهترین  باتری برای NX300 باتری 62آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 62 آمپر هیوندای و 62آمپر دلکور 62 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری لکسوس NX300 است
 • عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • بر روی لکسوس es350 باتری 70 الی 75 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای لکسوسes350 باتری هیوندای کره Hyundai باتری گلد کره(Gold) باتری سین کره cene باتری هگزا کره Hexa
 • عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • بر روی لکسوس es250 باتری 70 الی 75 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای لکسوسes250  باتری شارک کره (Shark)  باتری گلد کره(Gold)  باتری نواکره (Nova)   باتری دلکور کره (Delkor)
 • عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • بر روی لکسوس IS300 باتری 70 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای لکسوس IS300  باتری هیوندای کره Hyundai باتری گلد کره(Gold) باتری سین کره cene باتری هگزا کره Hexa
 • عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • بر روی  لکسوس IS250 باتری 70 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای  لکسوس IS250  باتری هیوندای کره Hyundai باتری گلد کره(Gold) باتری سین کره cene باتری هگزا کره Hexa
 • عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • ما بهترین و با کیفیت ترین باتری ها را به شما معرفی و عرضه میکنیم.
 • استاندارد خودرو LX570   باتری 70 آمپر میباشد از نوع باتری قطب چپ و یا 7029
 • بهترین  باتری برای  LX570  باتری 70 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  باتری 70 آمپر هیوندای و 70آمپر دلکور 70 آمپر پوما کره بهترین گزینه برای خرید باطری لکسوس LX570  است
 • عمر باتری بر روی ماشین  لکسوس 3  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد

باتری ماشین لکسوس اصل کره با ضمانت نامه کتبی و نصب رایگان

باتری لکسوس :باتری خودروهای لکسوس با توجه به نوع خودرو لکسوس و نیاز خودرو به آمپر مناسب متفاوت میباشند


راهنمای خرید باتری مناسب لکسوس

در صورت نیاز به باتری لکسوس با امداد باتری تماس بگیرید


باتری مناسب برای انواع لکسوس

باتری لکسوس NX300

 •  باتری 60آمپر
 • ولتاژ= 12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها= چپ (L)
 • کد باتری (56030)
 • قالب باتری= L2

باتری لکسوس NX300

 • باتری 60 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = چپ (L)
 • کد باتری= (56030)
 • قالب باتری=L2

باتری لکسوس RX350

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها =چپ (L)
 • ارتفاع باتری=بلند
 • کد باتری=(57029)


باتری لکسوسRX200

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری = سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(57029)
 • جهت قطبها=Lچپ

باتری لکسوس ES350

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری= 12ولت
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=بلند
 • قالب باتری = (57029)
 • جهت قطبها = (L)چپ


 باتری ES250

 • باتری  70آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری =بلند
 • جهت قطبها= چپ (L)چپ
 • کد باتری= (57029)

باتری لکسوسIS300

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری سیلد
 • کد باتری=(57029)
 • جهت قطبها= (L)چپ


باتری لکسوس IS250

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • کد باتری=(57029)

باتری لکسوس LX570

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری =بلند
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = (L) چپ


باتری لکسوس GS250

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری= سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(57029)
 • جهت قطبها =(L)چپ


باتری لکسوس LS460

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری =بلند
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(57029)

با توجه به جدول فوق میتوانید باتری مناسب برای خودروی لکسوس را انتخاب و خریداری نمائید

باتری اصلی کلیه خودرهای لکسوس از نوع باتری های سیلد میباشد

طول عمر باتری بر روی خودروهای لکسوس با توجه به شرایط خودرو حدود دو تا سه سال میباشد
پس از این مدت حتما باتری باید تست و در صورت نیاز تعویض شود.


خرید باتری لکسوس

در زمان خرید باتری ماشین لکسوس حتما باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید:

 • آمپر باتری
 • ولتاژ باتری
 • ابعاد باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • ضمانت باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع باتری
 • کشور سازنده باتری

باتری های ساخت کشور کره بیشترین طول عمر را بر روی لکسوس خواهند داشت


بهترین باتری برای ماشین لکسوس

باتری های ساخت کره تولید شرکت دلکور و هیوندای مناسب ترین باتری بر روی لکسوس هستند

طول عمر بالا کیفیت مناسب دوام باتری در شرایط سخت آب و هوایی عدم ایجاد نوسان برقی و آسیب به خودرو از ویژگیهای این نوع باتری های کره ای میباشد

مناسب ترین برندهای پیشنهادی

 • باتری گلوبال
 • باتری گلد
 •  باتری پوما
 • باتری شارک
 • باتری هگزا
 •  باتری دلکور

باتری های پیشنهاد شده اصل کره با طول عمر بالا میباشند
مناسب انواع لکسوس

گارانتی باتری لکسوس

اکثر باتری های اصلی کره ای دارای گارانتی و خدمات میباشند. بر ای ماشین لکسوس حتما از باتری های گارانتی دار نصب کنید تا در مواقع لزوم از خدمات باتری استفاده کنید


تاریخ تولید باتری ماشین لکسوس

سعی کنید حتی الامکان از باتری های تاریخ تولید جدید برای لکسوس استفاده کنید تا باتری طول عمر و دوام مناسبی داشته باشد


تعویض باتری لکسوس

تعویض باتری لکسوس حتما باید توسط شخص متخصص و آشنا به سیستم برقی لکسوس انجام شود تا به سیستم برقی خودرو آسیب وارد نشود

پس از نصب باتری بر روی لکسوس باید سیستم خودرو توسط دستگاه چک شود و اگر خطا یا ارور سیستم مشاهده شد خطا پاک شود .

امداد باتری تعویض باتری لکسوس را توسط متخصص در محل شما انجام خواهد داد

اهمیت نصب باتری اصلی بر روی لکسوس:

خودروهای لکسوس دارای سیستم برقی بسیار پیچیده
میباشد کوچکترین ایراد در باتری باعث بروز مشکل در سیستم برقی خودرو میباشد 
پس برای خودرو لکسوس باید بهترین باتری را خریداری و نصب کنید تا هیچگونه خللی در سیستم برقی و کامپیوتر خودرو ایجاد نکند 


ویژگی باتری فابریک لکسوس

باتری اصلی لکسوس توانایی استارت زدن تا دمای منفی 18 درجه سانتیگراد را دارد و در شرایط سخت آب و هوایی بسیار با دوام میباشد

باتری لکسوس هیبرید:

باتری  لکسوس های هیبرید با سایر انواع لکسوس متفاوت میباشد و نمیتوان از باتری مشابه استفاده کرد


طول عمر باتری بر روی خودروهای لکسوس

در صورت استفاده صحیح از باتری و سیستم شارژ مناسب و استاندارد عمر مفید باتری لکسوس حدود 3 سال میباشد
که این مدت با توجه به شرایط مختلف متفاوت میباشد.


علت روشن نشدن خودرو لکسوس

روشن نشدن ماشین لکسوس میتواند دلایل مختلفی داشته باشد که فقط یکی از آنها باتری میباشد.
پس قبل از تعویض باتری حتما سایر موار را هم بررسی کنید

 • ضعیف بودن باتری
 • ایراد در دینام
 • ایراد در استارت
 • برق دزدی
 • سوختن فیوز ماشین
 • ایراد در سیم کشی
 • باتری ريموت کنترل


آیا باتری اتمی لکسوس نیاز به نگهداری دارد؟

باتری های اتمی را فقط به وسیله نشانگر باتری کنترل کنید.


مشاوره خرید باتری لکسوس

قبل از خرید باتری لکسوس جهت خرید باتری مناسب حتما با یک کارشناس باتری مشاوره کنید تا بتوانید بهترین و مناسب تربن باتری مورد نیاز لکسوس را خریداری و نصب نمائید
امداد باتری به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره خرید باتری لکسوس میباشد


ارسال باتری ماشین لکسوس

امداد باطری به صورت شبانه روزی کار ارسال و نصب باتری لکسوس را به صورت رایگان به انجام میرساند 


عوامل تاثیرگذار بر طول عمر باطری لکسوس:

 • میزان شارژ مناسب باتری
 • تعداد استارت روزانه
 • نصب لوازم برقی اضافه روی خودرو
 • نوع استارت خودرو
 • کارکرد ماشین

تعداد استارت روزانه بیشترین تاثیر را بر طول عمر باتری لکسوس خواهد گذاشت

قیمت باتری انواع لکسوس

باتری های مختلف فابریک لکسوس با توحه به نوع ساخت و بذند باتری دارایدقبمتهای متفاوتی میباشند
برای آگاهی از آخرین قیمت باتری انواع لکسوس با ما در ارتباط باشید

علایم خراب شدن باتری لکسوس

 

 • استارت سنگین خودرو 
 • قطع شدن برق خودرو
 • سفید شدن نشانگ باطری
 • ضعیف شدن برق پشت آمپر
 • بوی بد از باتری
 • ظاهر شدن هشدار باتری در پشت آمپر
 • بادکردگی باتری از اطراف
 • نشت اسید از اطراف باتری
 • استارت نخوردن خودرو


در صورت خاموش بودن خودرو لکسوس به مدت طولانی (بیش از ده روز) سر باتری منفی را جدا کنید تا باتری دشارژ نشود.
اگر باتری تخلیه شد فقط به وسیله باتری کمکی با آمپر کمتر ماشین را روشن کنید

اگر نشانگر تشخیض وضعیت باتری لکسوس به رنگ مشکی و یا سفید باشد باید باتری لکسوس را شارژ کامل کرده تا نشانگر مجددا به حالت سبز و آماده استارت باشد


چه عواملی بر قیمت باتری لکسوس تاثیر گذار است؟

 • نوع باتری
 • برند باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • آمپر باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع و مدت ضمانت باتری


باتری اتمی مناسب لکسوس

باتری های سیلد و یا اتمی بدون نیاز به مراقبت و نگهداری هستند و طول عمرشان از سایر انواع باتری بیشتر است همچنین هیچ نوع آلودگی در ماشین ایحاد نمیکنند.
برای خودروهای حتما از باتری های نوع سیلد و اتمی استفاده کنید

از نصب باتری های اسیدی بر روی لکسوس خودداری کنید

حداکثر آمپر باتری برای لکسوس


در صورت نصب سیستم صوتی قوی بر روی لکسوس میتوانید 5 الی 10 آمپر باتری قوی تر نصب کنیدِ

به عنوان مثال اگر باتری خودرو 60 آمپر است در زمان تعویض باتری میتوانید 70 آمپر نصب کنید
البته بالا بردن آمپر باتری باید با توجه به توان دینام انجام شود. 

در صورت نصب سیستم صوتی بسیار قوی یک باتری مجزا برای سیستم نصب کنید تا به باتری اصلی خودرو آسیب وارد نشود و باعث کاهش عمر باتری نشود


در صورت افت ولتاژ باتری به زیر 12 ولت حتما باتری لکسوس تست و تعویض شود


توجه داشته باشید باتری اصلی خودروهای لکسوس ساخت کشور ژاپن مباشد

نمایندگی باتری ماشین لکسوس

امداد باتری نمایندگی انواع باتری مناسب برای لکسوس با ارسال و نصب در محل در خدمت شما میباشد

جهت خرید باتری اصلی با ضمانت معتبر باتری لکسوس را فقط از نمایندگی معتبر خریداری کنید 

بعد از تعویض باتری لکسوس حتما دینام خودرو باید تست شود و میزان شارژ دقیق باتری کنترل شود تا باتری تازه نصب شده دچار مشکل  شارژ نگردد


اگر از اطراف باتری لکسوس نشتی اسید وجود داشت فورا باتری را تعویض کنید تا به خودرو آسیب نرسد.


چرا خرید باتری از امداد باتری بهترین گزینه است؟

 • خرید باتری اصلی لکسوس
 • نصب رایگان در محل
 • تعویض باتری توسط متخصص
 • تست برق خودرو
 • تست دینام و شارژ باتریظ
 • تست باتری قبل از تعویض
 • قیمت مناسب باتری
 • دریافت گارانتی معتبر

امداد باتری نمایندگی باطری ماشینهای لکسوس به صورت شبانه روزی با ارسال و نصب رایگان در خدمت شماست.