قیمت باطری ماشین

 قیمت باتری پوما

لیست قیمت باتری پوما

 قیمت باتری پوما
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 2,400,000
55 آمپر 2,700,000
60 آمپر 2,800,000
66 آمپر 3,300,000
70 آمپر 3,700,000
74 آمپر 3,900,000
80 آمپر 4,600,000
90 آمپر 4,300,000
100 آمپر 5,000,000

لیست قیمت باتری دلکور

قیمت باتری دلکور
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 2,400,000
55 آمپر 2,700,000
60 آمپر 2,800,000
66 آمپر 3,300,000
70 آمپر 3,700,000
74 آمپر 3,900,000
80 آمپر 4,100,000
90 آمپر 4,300,000
100 آمپر 5,000,000

لیست قیمت باتری نوا کره

قیمت باتری نوا کره
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 2,400,000
55 آمپر 2,700,000
60 آمپر 2,800,000
66 آمپر 3,300,000
70 آمپر 3,700,000
74 آمپر 3,900,000
80 آمپر 4,100,000
90 آمپر 4,300,000
100 آمپر 5,000,000

لیست قیمت باتری سولایت کره

قیمت باتری سولایت
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 2,400,000
55 آمپر 2,700,000
60 آمپر 2,800,000
66 آمپر 3,300,000
70 آمپر 3,700,000
74 آمپر 3,900,000
80 آمپر 4,100,000
90 آمپر 4,300,000
100 آمپر 5,000,000

لیست قیمت باتری هیوندای

قیمت باتری هیوندای
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 2,400,000
55 آمپر 2,700,000
60 آمپر 2,800,000
66 آمپر 3,300,000
70 آمپر 3,700,000
74 آمپر 3,900,000
80 آمپر 4,100,000
90 آمپر 4,500,000
100 آمپر 5,000,000

لیست قیمت باتری شارک

قیمت باتری شارک
آمپر باتری قیمت (تومان)
55 آمپر 2,300,000
60 آمپر 2,700,000
66 آمپر 3,100,000
70 آمپر 3,600,000
74 آمپر 3,700,000
80 آمپر 4,500,000
90 آمپر 4,700,000
100 آمپر 5,000,000

لیست قیمت باتری چیتا

قیمت باتری چیتا
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 2,400,000
55 آمپر 2,700,000
60 آمپر 2,800,000
66 آمپر 3,300,000
70 آمپر 3,800,000
74 آمپر 3,900,000
80 آمپر 4,100,000
90 آمپر 4,300,000
100 آمپر 5,000,000

قیمت باتری واریان صبا باتری

قیمت باتری واریان
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 800,000
55 آمپر 950,000
60 آمپر 1,050,000
66 آمپر 1,180,000
70 آمپر 1,300,000
74 آمپر 1,450,000
80 آمپر 1,580,000
90 آمپر 2,650,000
100 آمپر 2,000,000

قیمت باتری سپاهان

قیمت باتری سپاهان
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,700,000
55 آمپر 1,900,000
60 آمپر 2,050,000
66 آمپر 2,150,000
70 آمپر 2,280,000
74 آمپر 2,500,000
80 آمپر 2,800,000
90 آمپر 2,950,000
100 آمپر 3,200,000

قیمت باتری کومهو

قیمت باتری کومهو
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,800,000
55 آمپر 1,900,000
60 آمپر 2,050,000
66 آمپر 2,150,000
70 آمپر 2,280,000
74 آمپر 2,500,000
80 آمپر 2,800,000
90 آمپر 2,950,000
100 آمپر 3,200,000

قیمت برنا باتری

قیمت برنا باتری
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,700,000
55 آمپر 1,800,000
60 آمپر 2,050,000
66 آمپر 2,150,000
70 آمپر 2,280,000
74 آمپر 2,500,000
80 آمپر 2,700,000
90 آمپر 2,950,000
100 آمپر 3,200,000

قیمت باتری اوربیتال

قیمت باتری اوربیتال
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,700,000
55 آمپر 1,900,000
60 آمپر 2,050,000
66 آمپر 2,150,000
70 آمپر 2,280,000
74 آمپر 2,500,000
80 آمپر 2,800,000
90 آمپر 2,950,000
100 آمپر 3,200,000

قیمت باتری جی ان گلوبال برنا

قیمت باتری جی ان گلوبال
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,750,000
55 آمپر 1,850,000
60 آمپر 2,000,000
66 آمپر 2,100,000
70 آمپر 2,200,000
74 آمپر 2,450,000
80 آمپر 2,750,000
90 آمپر 3,200,000
100 آمپر 3,150,000

قیمت صبا باتری

قیمت صبا باتری
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,800,000
55 آمپر 1,900,000
60 آمپر 2,050,000
66 آمپر 2,150,000
70 آمپر 2,280,000
74 آمپر 2,500,000
80 آمپر 2,800,000
90 آمپر 2,950,000
100 آمپر 3,200,000

قیمت باتری سوزوکی

قیمت باتری سوزوکی
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,800,000
55 آمپر 1,900,000
60 آمپر 2,050,000
66 آمپر 2,150,000
70 آمپر 2,280,000
74 آمپر 2,500,000
80 آمپر 2,800,000
90 آمپر 2,950,000
100 آمپر 3,200,000

قیمت باتری اطلس

قیمت باتری اطلس
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,800,000
55 آمپر 1,900,000
60 آمپر 2,050,000
66 آمپر 2,150,000
70 آمپر 2,280,000
74 آمپر 2,500,000
80 آمپر 2,800,000
90 آمپر 2,950,000
100 آمپر 3,200,000

قیمت باتری استاروی

قیمت باتری استاروی
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,750,000
55 آمپر 1,850,000
60 آمپر 2,000,000
66 آمپر 2,100,000
70 آمپر 2,200,000
74 آمپر 2,450,000
80 آمپر 2,750,000
90 آمپر 2,900,000
100 آمپر 3,150,000

قیمت باتری کارپیل

قیمت باتری کارپیل
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,100,000
55 آمپر 1,200,000
60 آمپر 1,650,000
66 آمپر 1,470,000
70 آمپر 1,550,000
74 آمپر 1,650,000
80 آمپر 1,800,000
88 آمپر 2,000,000
90 آمپر 2,200,000
100 آمپر 2,500,000

قیمت باتری پروتن

قیمت باتری پروتون
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,200,000
55 آمپر 1,350,000
60 آمپر 1,450,000
66 آمپر 1,600,000
70 آمپر 1,650,000
74 آمپر 1,800,000
80 آمپر 1,800,000
88 آمپر 2,050,000
90 آمپر 2,150,000
100 آمپر 2,400,000

قیمت باتری تینو

قیمت باتری تینو
آمپر باتری قیمت (تومان)
50 آمپر 1,100,000
55 آمپر 1,250,000
60 آمپر 1,350,000
66 آمپر 1,500,000
70 آمپر 1,550,000
74 آمپر 1,700,000
80 آمپر 1,800,000
88 آمپر 1,950,000
90 آمپر 2,050,000
100 آمپر 2,300,000

قیمت باطری ماشین

قیمت باطری با توجه به نوع تکنولوژی به کاررفته امروزه باطری هایی با عنوان سیلور تولید میشوند
جهت افزایش طول عمر باطری همچنین افزایش کیفیت و دوام باطری به صفحات باطری نقره اضافه میکنند به این باطری ها باطری سیلور گفته میشود
قیمت باطری های سیلور بالاتر از انواع دیگر باطری است به علت استفاده از نقره در صفحات باطری و استفاده از تکنولوژی پیشرفته قیمت باطری های سیلور بیشتر است ولی در عوض باطری های سیلور طول عمر بیشتری دارند.
تکنولوژی باطری سیلور هم در داخل کشور استفاده میشود و هم در باطری های خارجی مخصوصا باطری های ساخت کره

قیمت باتری خودرو

امروزه در بازار باتری خودرو انواع و اقسام باتری با قیمتهای مختلف یافت میشوند
علت این اختلاف قیمتها چیست و آیا هر باتری ماشین با قیمت واقعی به فروش میرسد؟

عوامل موثر بر قیمت باطری خودرو

نرخ ارز

مهمترین و تاثیر گذارترین مسئله بر قیمت باتری خودرو نرخ ارز میباشد
نرخ ارز هم بر روی قیمت باتری خارجی تاثیر گذار است و هم بر روی قبمت باطری ایرانی
در واقع با افزایش نرخ ارز قیمت باتری خودرو قطعا افزایش خواهد یافت 

قیمت جهانی سرب

سرب مهم ترین عنصر سازنده باتری ماشین است
در واقع قیمت باتری خودرو و قیمت سرب به هم کاملا ارتباط مستقیم دارند
البته سرب مانند سایر فلزات دارای یک قیمت جهانی است و با افزایش و کاهش قیمت سرب قیمت باطری ماشین نیز تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت

هزینه حمل و نقل باتری ماشین

باتری هایی که از کشور های دیگر مخصوصا کشور کره وارد میشوند قطعا یک هزبنه هم بابت حمل و نقل از مبدا تا مقصد که به دست خریدار میرسد میپردازند این هزینه بر روی قیمت باتری خودرو محاسبه میشود و هر چه هزینه حمل و نقل بیشتر باشد قطعاا قیمت آن باتری هم بیستر خواهد بود
حتی باتری های ایرانی هم این هزینه را از شرکت سازنده تا به دست مصرف کنتده برسد محاسبه میکنند

تحویل باتری فرسوده خودرو

در هنگام خرید باتری اگر شما باطری فرسوده خود را تحویل فروشنده دهید قطعا قیمتی که برای باتری میپردازید کاهش خواهد یافت در واقع فروشنده باتری فروسوده شما را در ازای مبلغی از قیمت باتری نو تحویل میگیرد
پس اگر باتری فرسوده را تحویل دهید قیمت باتری کاملا متفاوت خواهد بود

مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت باتری در مطلب فوق ذکر شد البته مسائل دیگری هم مانند کشور سازنده باتری خودرو نوع و برند باتری اتمی و یا اسیدی بودن باتری هم بر قیمت باطری خودرو تاثیر گذار است

قیمت باطری اصلی از نمایندگی

همیشه باتری ماشین تان را از نمایندگی های معتبر و مجاز باتری تهیه کنید تا هم گارانتی و خدمات  معتبری داشته باشد هم باتری که خرید میکنید باطری اصلی و شرکتی باشد نه باتری متفرقه و بی کیفیت

قیمت باطری با ضمانت 

جهت خرید باتری مناسب حتما توجه داشته باشد باتری را خریداری نمائید که گارانتی دار باشد تا در صورت لزوم بتوانید از گارانتی و خدمات باطری به شکل مطلوبی استفاده کنید در غیر این صورت اگر باتری شما نا معتبر و فاقد گارانتی معتبر باشد نمیتوانید به هیچ عنوان از هیچ شرکتی خدمات باطری دریافت کنید

خرید باطری با تاریخ تولید جدید

یکی از مسائل مهمی که در زمان خرید باطری باید مد نظر داشته باشید تاریخ تولید باطری میباشد . تاریخ تولید باتری میتواند بر عمر باتری تاثیرگذار باشد
عمر باتری در واقع از زمان تولید باطری آغاز میشود باتری های که از تاریخ تولیدشان بیش از یک سال گذشته باشد عمر کمتری خواهند داشت
تاریخ تولید باتری های ایرانی بر روی ضمانت نامه باتری نوشته شده است و تاریخ تواید باتری های کره ای بر روی بدنه باطری حک شده است

قیمت باتری ماشین

قیمت باتری ماشین در روزهای اخیر با افزایش نرخ ارز و همزمان افزایش قیمت جهانی سرب در نتیجه قیمت باتری خودرو افزایش چشمگیری داشته است
البته با افزایش نرخ ارز قیمت باتری فرسوده شما هم افزایش می یابد. و این مسئله باعث میشود فروشنده باتری فرسوده شما را به قیمت بالاتری از شما بخرد و در نتیجه قیمت تمام شده باتری تا حدی کاهش خواهد یافت

توجه داشته باشید که قیمت باتری فرسوده و باتری نو به صورت همزمان و کاملا موازی هم افزایش می یابند

قیمت باتری های خارجی خصوصا باتری های کره ای چون مبلغی را هم به عنوان ترخیص از گمرک پرداخت میکنند قطعا بیشتر از باتری های ایرانی خواهد بود

با توجه به توضیحات فوق قیمت باتری در واقع یک نرخ واحد و جهانی دارد و اکثر باتری های داخلی و خارجی قیمتهای تقریبا نزدیک به هم دارند چون نرخ دلار و نرخ سرب در همه جای دنیا برابر است

پس در نتیجه در هنگام خرید باتری خودرو به نرخ باتری فرسوده خود که باید به فروشنده تحویل دهید دقت کنید و به نرخ ارز و قیمت جهانی سرب هم توجه کنید تا دلایل افزایش فیمت باتری را متوجه شوید

شما میتوانید جهت آگاهی از قیمت دقیق و به روز باتری خودرو به لیستهای قیمت باتری ها در سایت امداد باتری مراجعه کنید تا هم از قیمت باتری نو و هم از قیمت باطری فرسوده أگاه شوید
راه دیگر ازاطلاع از قیمت باطری تماس تلفنی با کارشناسان امداد باتری میباشد.

مهمترین عامل در قیمت گذاری باتری خودرو برند باتری میباشد .
برندهای مختلف باتری های ایرانی با توجه به کیفیت و طول عمر باتری دارای قیمت‌های مختلفی می‌باشند.

قیمت باتری های ایرانی

باتری های خودرویی با برندهای مختلفی به بازار عرضه میشوند. 
شرکت‌های مختلف انواع باتری با نامهای مختلف را تولید و روانه بازار میکنند. قیمت اکثر باتری های تولید شده در یک شرکت یکسان است مثلا کلیه برندهای شرکت صبا باتری دارای قیمت یکسانی است مانند واریان ورسک های تک بروسکه بوجی.
پس در زمان خرید باتری به نام شرکت تولید کننده توجه داشته باشید تا به نام و برند خود باتری.
شرکت‌های تولید باتری خودرو داخلی عبارتند از

 • سپاهان باتری
 • صبا باتری
 • آذر باتری
 • نیروگستران خراسان
 • آکو باتری
 • پاسارگاد صنعت باتری
 • وایا باتری
 • یکتا باتری سپاهان
 • کرمان باتری

محصولات شرکت صبا باتری به علت دولتی بودن دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمونه های مشابه میباشد

قیمت محصولات صبا باتری

شرکت صبا باتری سالهاست در زمینه تولید باتری خودرو فعالیت می‌نماید. صبا باتری قدیمی ترین تولید کننده باتری داخلی میباشد . صبا یا نیرو سابق برندهای مختلف باتری تولید می‌کند مانند واریان بوجی ورسک های تک بروسکه  رونیز یوشو سهند البرز 
محصولات شرکت صبا باتری با توجه به دولتی بودن این شرکت دارای قیمت‌های مناسب تری است و کیفیتشان با توجه به نوع باتری و قیمت گذاری باتری مناسب و با صرفه اقتصادی میباشد.

قیمت محصولات برنا باتری

شرکت برنا باتری تامین کننده بخش عمده ای از باتری خودرو مصرف داخلی میباشد. برنا باتری با تولید برندهای معتبری مانند گلوبال ایاس زیتکس گام بلندی در جهت تولید باتری های با کیفیت برداشته است.
شرکت برنا باتری دارای انواع مختلف باتری خودرو با کیفیت‌های مختلف میباشد
قیمت محصولات برنا باتری بالاتر از صبا باتری میباشد ولی با توجه به عملکرد مناسب باتری این قیمت گذاری منطقی با نظر می‌رسد طول عمر این محصولات بالای دو سال میباشد.


قیمت محصولات وایا باتری

شرکت وایا باتری یکی از برترین تولید کنندگان باتری ایرانی میباشد صفحات باتری های وایا از کشور کره وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند به همین جهت از کیفیت بالایی برخوردارند.
برندهای کومهو ریبال دوپکس شادن دوان  از محصولات وایا باتری میباشد. 
محصولات شرکت وایا باتری در بین باتری های ایرانی بسیار با کیفیت و مناسب می‌باشند. 
وایا باتری محصول مشترک ایران و کره میباشد. قیمت محصولات وایا باتری بیشتر از سایر نمونه های مشابه داخلی است ولی با توجه به طول عمر باتری بسیار مناسب و مقرون به صرفه اقتصادی میباشند‌.

قیمت محصولات سپاهان باتری

شرکت سپاهان باتری عمده ترین تولید کننده باتری داخلی میباشد .
برندهای سپاهان باتری مانند اوربیتال وان سوزوکی و پاور ایکس از لحاظ کیفی در گرید  A قرار می‌گیرند.
خودروسازان سایپا و ایران خودرو از  محصولات  سپاهان باتری به عنوان باتری فابریک بر روی محصولاتشان استفاده می‌کنند. 
قیمت محصولات سپاهان باتری با توجه به کیفیت برتر از سایر نمونه های دیگر بیشتر میباشد مدت گارانتی محصولات سپاهان باتری بیشتر از هر باتری دیگری میباشد.

قیمت محصولات نیروگستران خراسان

باتری های شرکت نیروگستران خراسان دارای گارانتی و خدمات پس از فروش ویژه تمچنین کیفیت و طول عمر بالا می‌باشند.
برندهای این شرکت عبارتند از
شارک سین توربو ولتا ولگا راکت
دارای کیفیت عالی و قدرت بالا قابل مقایسه با نمونه های خارجی.
قیمت محصولات شرکت نیروگستران خراسان بسیار مناسب و با توجه به کیفیت خوب این محصولات می‌توان جزو باتری های با صرفه اقتصادی قرار داد. به علت طول عمر بالا خرید این باتری توصیه می‌شود.

قیمت محصولات پاسارگاد صنعت باتری

محصولات پاسارگاد باتری از نمونه های بسیار عالی و درجه یک باتری داخلی میباشند.
برندهای پروتن شاهین لیدر سیمرغ عقاب کینگ پاور باطریکس دنیز و تندر از محصولات درجه یک این شرکت میباشد.
تولید سالیانه هزاران دستگاه باتری بخش اعظمی از نیاز باتری داخلی را تامین می‌کند.
قبمت باتری های پاسارگاد بسیار مناسب و با توجه با نوع باتری و کیفبت باتری خرید این باتری ها توصیه میشود.برند پروتن از محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش با طول عمر بسیار بالا و کیفیت عالی .


قیمت محصولات آذر باتری ارومیه

شرکت آذر باتری ارومیه تامین کننده بخش مهمی از نیاز بازار باتری داخلی میباشد. برندهای معتبر آذر باتری دارای کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه می‌گردد مهمترین برندهای آذر باتری عبارتند از
آذر سولیفان ویگور روشان آپادانا ماموت
قیمت این محصولات در مقایسه با نمونه های مشابه داخلی پایین تر میباشد ولی کیفیت و دوام بالایی دارند
کلیه محصولات آذر باتری دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در سراسر کشور می‌باشد.
خرید باتری های آذر باتری با توجه به کیفبت خوب و مناسب همچنین قیمت مناسب و گارانتی طولانی مدت توصیه می‌گردد.
 


قیمت باتری های کره ای

در کشور کره چهار شرکت معتبر باتری سازی 
به تولید باتری خودرو فعالیت دارند.
این چهار شرکت عبارتند از

 • دلکور باتری
 • هیوندای باتری
 • اطلس باتری
 •  گلوبال باتری

کلیه باتری هایی که در بازار مشاهده میکنید زیر مجموعه این چهار شرکت هستند .
کلیه برندهای متعلق به یک شرکت باید دارای قبمت یکسانی باشند چون کیفیتشان برابر است.

محصولات شرکت دلکور باتری از نظر قیمتی دارای قیمت بالاتری هستند پس از دلکور باتری به ترتیب محصولات هیوندای باتری گلوبال باتری و اطلس باتری قرار دارند.
کیفیت محصولات هیوندای باتری و دلکور باتری همچنین گلوبال باتری بسیار بالا و در سطح جهانی می‌باشند در نتیجه قبمت این باتری ها هم بیشتر است. با خرید هر کدام از این برندها خودروی شما تا چندین سال نیازی به تعویض باطری نخواهد داشت.

آمپر باتری

از دیگر موارد قیمت گذاری باتری خودرو مقدار آمپر باتری میباشد. هر چه آمپر باطری بیشتر باشد قیمت باتری نیز افزایش خواهد یافت باتری  خودروهای سنگین به علت آمپر بالاتر (۱۵۰ تا ۲۰۰)آمپر از قیمت بیشتری نسبت به باطری خودروهای سبک برخوردار هستند.
هر آمپر باتری قیمت خود را دارد هر چه آمپر بالاتر قیمت نیز بیشتر می‌گردد.
باتری نو و باتری اسقاط با توجه به مقدار آمپر باطری قیمت گذاری می‌شوند.

قیمت باتری آنمی سیلد

باتری های اتمی و یا سیلد نسبت به سایر انواع باتری قیمت بیشتری دارند باتری های اسیدی در زمان خرید باید به مقدار کافی داخل باتری اسید ریخته شود و شارژ شود این نوع باطری ها از قیمت کمتری برخوردار هستند. تکنولوژی استفاده شده در تولید باتری های اتمی باعث شده این نوع باتری ها از طول عمر بیشتری برخوردار باشند در نتیجه باتری های اتمی قیمت بیشتری دارند.