0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • باتری تویوتا کمری  باتری 12 ولت و  70 آمپر میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا کمری  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی کمری 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
   
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای ضمانت نامه کتبی و خدمات پس از فروش
 • باطری تویوتا هایس باتری 12 ولت و  70 آمپر میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا هایس باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی هایس حدود 2 تا 3 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
   
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور کره جنوبی
 • دارای برگه ضمانت نامه کتبی و تضمین کیفیت
 • باتری تویوتا لندکروز  باتری 12 ولت و  70 آمپر میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا لندکروز  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی لندکروز  3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور :  کره جنوبی
 • باتری تویوتا هایلوکس باتری 12 ولت و  70 آمپر میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا هایلوکس باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی هایلوکس 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد
   
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای گارانتی و ضمانت نامه
 • باتری تویوتا راو 4 باتری 12 ولت و  70 آمپر میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا راو 4 باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی راو4 حدود 3 تا 4 سال و یا  40000 کیلومتر میباشد.
   
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • باتری تویوتا کمری  باتری 12 ولت و  70 آمپر میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا آریون  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی کمری 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • باتری تویوتا کمری  باتری 12 ولت و  70 آمپر میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا پرادو  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی کمری 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • بر روی یاریس باتری45 الی 62 آمپر قابل نصب میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا یاریس  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی تویوتا یاریس  3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور کره جنوبی
 • دارای برگه ضمانت نامه کتبی و تضمین کیفیت
 • باتری اف جی کروزر باتری 70 آمپر 12ولت با کد (57029)میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا اف جی کروزر   باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی  تویوتا اف جی کروزر  3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور کره جنوبی
 • دارای برگه ضمانت نامه کتبی و تضمین کیفیت
 • باتری تویوتا CHR مدل هیبرید باتری 50آمپر قالب L1 میباشد.
 • باتری تویوتا CHR مدل بنزینی باتری 60آمپر قالب L2میباشد.
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای تویوتا CHR  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی تویوتا CHR  3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور کره جنوبی
 • دارای برگه ضمانت نامه کتبی و تضمین کیفیت
 • باتری تویوتا  فقط از نوع باتری های ۱۲ ولت و  ۴۵آمپر میباشد
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای  تویوتا کرولا  باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی باتری تویوتا کرولا  تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • باتری این خودرو12 ولت و  60 آمپر ارتفاع بلند میباشد(6068)
 • پیشنهاد ما به شما جهت خرید باتری مناسب برای  جی تی 86   باتری کره ای دلکور - پوما - هیوندای و چیتا میباشد
 • عمر باتری بر روی جی تی 86  3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر میباشد.

باتری تویوتا اصل کره با ضمانت نامه کتبی همراه با نصب رایگان

خودروهای تویوتا ساخت کشور ژاپن شرکت تویوتا میباشند
باتری خودروهای تویوتا با توجه به نوع خودرو تویوتا و نیاز خودرو به آمپر مناسب متفاوت میباشند


راهنمای خرید باتری تویوتا

در صورت نیاز به باتری تویوتا با امداد باتری تماس بگیرید


باتری مناسب برای انواع تویوتا


باتری تویوتا پرادو

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ =12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • جهت قطبها = چپ(L)
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • قالب باتری=57029

باتری تویوتا اف جی کروز

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری = بلند
 • جهت قطبها = چپ (L)
 • قالب باتری= 57029

باتری تویوتا هایلوکس

 • باتری 75 آمپر
 • ولتاژ باتری= 12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = چپ (L)
   

باتری تویوتا لندکروزر

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • جهت قطبها= چپ (L)
 • قالب باتری=57029

باتری تویوتا راو 4 

 •  باتری 70 آمپر
 • ولتاژ= 12ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها= چپ (L)
 • قالب باتری=57029


باتری تویوتا آریون

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری = 12 ولت
 • ارتفاع باتری= بلند
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • جهت قطبها =چپ (L)
 • قالب باتری= 57029


باتری تویوتا کمری

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری =بلند
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = چپ (L)
 • قالب باتری= 57029

باتری تویوتا کرولا

 • باتری45 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها =چپ (L)
 • ارتفاع باتری=بلند

باتری تویوتا یاریس

 • باتری 45 آمپر
 • ولتاژ باتری= 12ولت
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=بلند

باتری تویوتا هایس

 • باتری 70 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری =بلند
 • جهت قطبها= چپ (L)

باتری تویوتا کریسیدا

 • باتری 60 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری =بلند
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها =چپ(L)
 • قالب باتری= (6068)


خرید باتری تویوتا

در زمان خرید باتری ماشین تویوتا حتما باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید:

 • آمپر باتری
 • ولتاژ باتری
 • ابعاد باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • ضمانت باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع باتری
 • کشور سازنده باتری

طول عمر باتری تویوتا

معمولا باتری بر روی خودرو تویوتا 3 تا 4 سال و یا 40000 کیلومتر کارکرد دوام دارد
البته با توجه به شرایط مختلف طول عمر باتری تغییر میکند

باتری های ساخت کشور کره بیشترین طول عمر را بر روی تویوتا خواهند داشت


بهترین باتری برای ماشین تویوتا

باتری های ساخت کره تولید شرکت دلکور و گلوبال مناسب ترین باتری بر روی تویوتا هستند

طول عمر بالا کیفیت مناسب دوام باتری در شرایط سخت آب و هوایی عدم ایجاد نوسان برقی و آسیب به خودرو از ویژگیهای این نوع باتری های کره ای میباشد

مناسب ترین برندهای پیشنهادی

 • باتری هگزا
 • باتری هیوندای
 •  باتری اطلس
 •  باتری پوما
 • باتری چیتا
 • باتری پلاتینیوم
 •  باتری شارک

باتری های پیشنهاد شده اصل کره با طول عمر بالا میباشند
مناسب انواع تویوتا.

گارانتی باتری تویوتا

اکثر باتری های اصلی کره ای دارای گارانتی و خدمات میباشند. بر ای ماشین تویوتا حتما از باتری های گارانتی دار نصب کنید تا در مواقع لزوم از خدمات باتری استفاده کنید


تاریخ تولید باتری تویوتا

سعی کنید حتی الامکان از باتری های تاریخ تولید جدید برای تویوتا استفاده کنید تا باتری طول عمر و دوام مناسبی داشته باشد


تعویض باتری تویوتا

تعویض باتری تویوتا حتما باید توسط شخص متخصص و آشنا به سیستم برقی تویوتا انجام شود تا به سیستم خودرو آسیب وارد نشود

پس از نصب باتری بر روی تویوتا باید سیستم خودرو توسط دستگاه چک شود و اگر خطا یا ارور سیستم مشاهده شد خطا پاک شود .

امداد باتری تعویض باتری تویوتا را توسط متخصص در محل شما انجام خواهد داد


مشاوره خرید باتری تویوتا

قبل از خرید باتری تویوتا جهت خرید باتری مناسب حتما با یک کارشناس باتری مشاوره کنید تا بتوانید بهترین و مناسب تربن باتری مورد نیاز تویوتا را خریداری و نصب نمائید
امداد باتری به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره خرید باتری تویوتا میباشد


ارسال باتری تویوتا

امداد باطری به صورت شبانه روزی کار ارسال و نصب باتری تویوتا را به صورت رایگان به انجام میرساند 


عوامل تاثیرگذار بر طول عمر باطری تویوتا

 • میزان شارژ مناسب باتری
 • تعداد استارت روزانه
 • نصب لوازم برقی اضافه روی خودرو
 • نوع استارت خودرو
 • کارکرد ماشین

تعداد استارت روزانه بیشترین تاثیر را بر طول عمر باتری تویوتا خواهد گذاشت


علایم خراب شدن باتری تویوتا

 

 • استارت سنگین خودرو 
 • قطع شدن برق خودرو
 • ضعیف شدن برق پشت آمپر
 • ظاهر شدن هشدار باتری در پشت آمپر
 • بادکردگی باتری از اطراف


قیمت باتری تویوتا

جهت آگاهی از قیمت روز انواع باتری مناسب برای تویوتا  میتوانید به صورت شبانه روزی با کارشناسان امداد باتری در تماس باشید

چه عواملی بر قیمت باتری تویوتا تاثیر گذار است؟

 • نوع باتری
 • برند باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • آمپر باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع و مدت ضمانت باتری


دینام تویوتا

دینام اکثر خودروهای تویوتا آمپر بالا میباشد و توانایی شارژ باتری با آمپر بالاتر را دارد


حداکثر آمپر باتری برای تویوتا


در صورت نصب سیستم صوتی قوی بر روی تویوتا میتوانید 5 الی 10 آمپر باتری قویتر نصب کنیدِ

به عنوان مثال اگر باتری خودرو 70 آمپر است در زمان تعویض باتری میتوانید 75 و یا 80 آمپر نصب کنید

در صورت نصب سیستم صوتی بسیار قوی یک باتری مجزا برای سیستم نصب کنید تا به باتری اصلی خودرو آسیب وارد نشود و باعث کاهش عمر باتری نشود

نمایندگی باتری تویوتا

امداد باتری نمایندگی انواع باتری مناسب برای تویوتا با ارسال و نصب در محل در خدمت شما میباشد

حهت خرید باتری اصلی با ضمانت معتبر باتری تویوتا را فقط از نمایندگی معتبر خریداری کنید  

باتری اصلی خودروهای تویوتا برند تویوتا ساخت کشور ژاپن میباشد.


چرا خرید باتری از امداد باتری بهترین گزینه است؟
 • خرید باتری اصلی تویوتا
 • نصب رایگان در محل
 • تعویض باتری توسط متخصص
 • تست برق خودرو
 • تست دینام و شارژ باتری
 • تست باتری قبل از تعویض
 • قیمت مناسب باتری
 • دریافت گارانتی معتبر

امداد باتری نمایندگی باطری تویوتا به صورت شبانه روزی با ارسال و نصب رایگان در خدمت شماست.