0تومان
0تومان
 • باتری اتمی 80آمپر کره ای مناسب ترین باتری برای بنز C200میباشد.
 • بهترین باتری برای بنز C200 باتری دلکور کره  باتری پوما کره باتری شارک کره باتری چیتا کره
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای بنز C200با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی بنز C200 سه تا چهار سال و یا 40000کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر روی بنزC200دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
   
0تومان
0تومان
 • باتری اتمی 100آمپر کره ای مناسب ترین باتری برای بنز s500میباشد.
 • بهترین باتری برای بنز s500 باتری دلکور کره  باتری پوما کره باتری شارک کره باتری چیتا کره
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای بنز S500  با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی بنز S500 سه تا چهار سال و یا 40000کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر روی بنز S500  دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
0تومان
0تومان
 • بر روی بنز E250باتری 100 الی 80 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای بنز E250   باتری هیوندای کره Hyundai  باتری نوا کره Nova  باتری گلد کره Gold   باتری هگزا کره Hexa
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای بنز S500  با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی بنز E250  سه تا چهار سال و یا 40000کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر روی بنز E250   دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
0تومان
0تومان
 • بر روی بنز E250باتری 100 الی 80 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای بنز e200 باتری هیوندای کره Hyundai باتری نوا کره Nova باتری سین کره cene  باتری هگزا کره Hexa
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای بنز e200   با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی باتری بنز E200  سه تا چهار سال و یا 40000 کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر روی باتری بنز E200 دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
0تومان
0تومان
 • بر روی بنز E350باتری 100 الی 80 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای بنز E350   باتری هیوندای کره Hyundai  باتری نوا کره Nova  باتری گلد کره Gold   باتری هگزا کره Hexa
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای  بنز E350   با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی بنز E350  سه تا چهار سال و یا 40000کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر روی بنز E350   دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
0تومان
0تومان
 • بر رویبنز SLK200 باتری 100 الی 80 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای بنز SLK200   باتری هیوندای کره Hyundai  باتری نوا کره Nova  باتری گلد کره Gold   باتری هگزا کره Hexa
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای بنز SLK200  با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی بنز SLK200  سه تا چهار سال و یا 40000کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر روی بنز SLK200 دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
0تومان
0تومان
 • باتری اتمی 100آمپر کره ای مناسب ترین باتری برای بنز CLS500 میباشد.
 • بهترین باتری برای بنز CLS500 باتری دلکور کره  باتری پوما کره باتری شارک کره باتری چیتا کره
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای بنز CLS500  با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی بنز CLS500 سه تا چهار سال و یا 40000کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر روی بنز CLS500  دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
0تومان
0تومان
 • باتری اتمی 100آمپر کره ای مناسب ترین باتری برای بنز CLS350 میباشد.
 • بهترین باتری برای بنز CLS350 باتری دلکور کره  باتری پوما کره باتری شارک کره باتری چیتا کره
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای بنز CLS350 با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی  بنز CLS350 سه تا چهار سال و یا 40000کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر رویبنز CLS350  دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
0تومان
0تومان
 • بر روی بنز E280 باتری 100 الی 80 آمپر قابل نصب میباشد
 • بهترین باتری برای بنز E280   باتری هیوندای کره Hyundai  باتری نوا کره Nova  باتری گلد کره Gold   باتری هگزا کره Hexa
 • امداد باتری عرضه کننده انواع باتری مناسب و فابریک برای بنز E280  با ارسال و نصب رایگان باتری در خدمت شما میباشد
 • عنر مفید باطری بر روی بنز E280  سه تا چهار سال و یا 40000 کیلومتر کارکرد خودرو میباشد.
 • کلیه باتری های نصب شده بر روی بنز E280   دارای گارانتی و خدمات پس ازفروش میباشد
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • باتری  بنز S350  از نوع باتری های اتمی و 100 آمپر میباشد . 
 • بهترین  باتری برای  بنز S350  باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  پوما(Puma) , دلکور(Delkor) , چیتا(CHeetah) , شارک(SHark)  و گلد(Gold)
 • عمر باتری بر روی  باتری برای  بنز S350  سه  تا 4  سال و یا  40000  کیلومتر میباشد
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • باتری  بنز slk 350 از نوع باتری های اتمی و 100 آمپر میباشد . 
 • بهترین  باتری برای  بنز slk 350  باتری 100 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  پوما(Puma) , دلکور(Delkor) , چیتا(CHeetah) , شارک(SHark)  و گلد(Gold)
 • عمر باتری بر روی  باتری برای  بنز slk 350 سه  تا 4  سال و یا  40000  کیلومتر میباشد
0تومان
0تومان
 • ساخت کشور : کره جنوبی
 • دارای کارت ضمانت
 • باتری  بنز CLK  350  از نوع باتری های اتمی و 80 آمپر میباشد . 
 • بهترین  باتری برای  بنز CLK  350   باتری 80 آمپر اتمی ساخت کره میباشد  پوما(Puma) , دلکور(Delkor) , چیتا(CHeetah) , شارک(SHark)  و گلد(Gold)
 • عمر باتری بر روی  باتری برای  بنز CLK  350  سه  تا 4  سال و یا  40000  کیلومتر میباشد

باتری ماشین بنز اورجینال و اصل کره با تضمین کیفیت و ضمانت نامه

باتری ماشین بنز : باطری ماشین بنز دارای انواع مختلفی میباشد
هر کدام از انواع بنز دارای یک باتری مخصوص به خود میباشد که در زمان تعویض باتری حتما باید به  مشخصات باتری فابریک توجه کنید


بر روی بنز حتما باید بهترین و مناسب ترین باتری را نصب کنید

از نصب باتری های متفرقه بر روی بنز خودداری کنید

راهنمای خرید باتری مناسب بنز

در صورت نیاز به باتری بنز با امداد باتری تماس بگیرید


باتری مناسب برای انواع بنز

باتری بنز سریS


باتری بنز S500

 •  باتری 100آمپر
 • ولتاژ= 12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها= چپ (L)
 • کد باتری (60038)
 • قالب باتری= L5

باتری بنز S350

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = چپ (L)
 • کد باتری= (60038)
 • قالب باتری=L5

باتری بنز SLK200

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها =چپ (L)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • کد باتری=(60038)
 • قالب باتری = L5


باتری بنزSLK350

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری = سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(60038)
 • جهت قطبها=Lچپ
 • قالب باتری=L5

باتری بنز سری E

باتری بنز E200

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری= 12ولت
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری = L4
 • جهت قطبها = (L)چپ

باتری بنز E240

 • باتری 100آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد اتمی
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L5

باتری بنز E250

 • باتری80آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L4

باتری بنز E280

 • باتری80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L4


باتری بنزE300

 • باتری  80آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • جهت قطبها= چپ (L)چپ
 • کد باتری= (580)
 • قالب باتری= L4

باتری بنزE350

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری سیلد
 • کد باتری=(580)
 • جهت قطبها= (L)چپ
 • قالب باتری = L4

باتری بنز سریC

باتری بنز C200

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L4

باتری بنز C230

 • باتری 100آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • کد باتری=(60038)
 • قالب باتری = L5

باتری بنز C280

 • باتری 80 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • جهت قطبها = (L) چپ
 • قالب باتری = L4


باتری بنز CLS350

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری =12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری= سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(60038)
 • جهت قطبها =(L)چپ
 • قااب باتری = L5


باتری بنز CLS500

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری =کوتاه
 • نوع باتری=سیلد(اتمی)
 • کد باتری=(60038)
 • قالب باتری = L5


باتری بنز سریB

باتری بنز B200

 • باتری 74 آمپر
 • ولتاژ باتری = 12ولت
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • نوع باتری= سیلد (اتمی)
 • قالب باتری =L3

باتری بنز سریG

باتری بنز G500

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • نوع باتری = سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری= کوتاه
 • قالب باتری =L5

باتری بنز ML 350

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری = 12ولت
 • نوع باتری=سیلد (اتمی)
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • قالب باتری=L5

باتری بنز ویتو

 • باتری 100 آمپر
 • ولتاژ باتری=12ولت
 • ارتفاع باتری=کوتاه
 • نوع باتری = سیلد (اتمی)
 • قالب باتری= L5


با توجه به جدول فوق میتوانید باتری مناسب برای خودروی بنز را انتخاب و خریداری نمائید

همان گونه که مشاهده میکنید باتری اکثر خودروهای بنز 100 و با 80 آمپر میباشد . استفاده از آمپر بالا برای باتری بنز به علت حجم بالای موتور و لوازم برقی حساس بنز میباشد

باتری اصلی کلیه خودرهای بنز از نوع باتری های سیلد میباشد

طول عمر باتری بر روی خودروهای بنز با توجه به شرایط خودرو حدود دو تا سه سال میباشد
پس از این مدت حتما باتری باید تست و در صورت نیاز تعویض شود.


خرید باتری بنز BENZ) Battery)

در زمان خرید باتری ماشین بنز حتما باید به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشید:

 • آمپر باتری
 • ولتاژ باتری
 • ابعاد باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • ضمانت باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع باتری
 • کشور سازنده باتری

باتری های ساخت کشور کره بیشترین طول عمر را بر روی بنز خواهند داشت


بهترین باتری برای ماشین بنز

باتری های ساخت کره تولید شرکت دلکور و هیوندای مناسب ترین باتری بر روی بنز هستند

طول عمر بالا کیفیت مناسب دوام باتری در شرایط سخت آب و هوایی عدم ایجاد نوسان برقی و آسیب به خودرو از ویژگیهای این نوع باتری های کره ای میباشد

مناسب ترین برندهای پیشنهادی

 • باتری گلد
 •  باتری پوما
 • باتری شارک
 • باتری هگزا
 •  باتری دلکور
 • باتری انرسل
 • باتری پلاتینیوم

باتری های پیشنهاد شده اصل کره با طول عمر بالا میباشند
مناسب انواع بنز

گارانتی باتری بنز

اکثر باتری های اصلی کره ای دارای گارانتی و خدمات میباشند. بر ای ماشین بنز  حتما از باتری های گارانتی دار نصب کنید تا در مواقع لزوم از خدمات باتری استفاده کنید
کلیه باتری های اصلی کره ای دارای گارانتی و خدمات پس از فروش میباشند


تاریخ تولید باتری ماشین بنز

سعی کنید حتی الامکان از باتری های تاریخ تولید جدید برای بنز استفاده کنید تا باتری طول عمر و دوام مناسبی داشته باشد


تعویض باتری بنز

تعویض باتری بنز حتما باید توسط شخص متخصص و آشنا به سیستم برقی بنز انجام شود تا به سیستم برقی خودرو آسیب وارد نشود

پس از نصب باتری بر روی بنز باید سیستم خودرو توسط دستگاه چک شود و اگر خطا یا ارور سیستم مشاهده شد خطا پاک شود .

امداد باتری تعویض باتری بنز را توسط متخصص در محل شما انجام خواهد داد

اهمیت نصب باتری اصلی بر روی بنز:

خودروهای بنز دارای سیستم برقی بسیار پیچیده
میباشند کوچکترین ایراد در باتری باعث بروز مشکل در سیستم برقی خودرو میباشد 
پس برای خودرو بنز باید بهترین باتری را خریداری و نصب کنید تا هیچگونه خللی در سیستم برقی و کامپیوتر خودرو ایجاد نکند 


ویژگی باتری فابریک بنز

باتری اصلی بنز با تکنولوژی AGM توانایی استارت زدن تا دمای منفی 18 درجه سانتیگراد را دارد و در شرایط سخت آب و هوایی بسیار با دوام میباشد


طول عمر باتری بر روی خودروهای بنز

در صورت استفاده صحیح از باتری و سیستم شارژ مناسب و استاندارد عمر مفید باتری لکسوس حدود 3 سال میباشد
که این مدت با توجه به شرایط مختلف متفاوت میباشد.


علت روشن نشدن خودرو بنز

روشن نشدن ماشین بنز میتواند دلایل مختلفی داشته باشد که فقط یکی از آنها باتری میباشد.
پس قبل از تعویض باتری حتما سایر موار را هم بررسی کنید

 • ضعیف بودن باتری
 • ایراد در دینام
 • ایراد در استارت
 • برق دزدی
 • سوختن فیوز ماشین
 • ایراد در سیم کشی
 • باتری ريموت کنترل


آیا باتری اتمی بنز نیاز به نگهداری دارد؟

باتری های اتمی را فقط به وسیله نشانگر باتری کنترل کنید
باتری فابریک بنز بدون نیاز به نگهداری میباشد


مشاوره خرید باتری بنز

قبل از خرید باتری بنز جهت خرید باتری مناسب حتما با یک کارشناس باتری مشاوره کنید تا بتوانید بهترین و مناسب تربن باتری مورد نیاز بنز را خریداری و نصب نمائید
امداد باتری به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما و مشاوره خرید باتری بنز میباشد


ارسال باتری ماشین بنز

امداد باطری به صورت شبانه روزی کار ارسال و نصب باتری بنز را به صورت رایگان به انجام میرساند 


عوامل تاثیرگذار بر طول عمر باطری بنز :

 • میزان شارژ مناسب باتری
 • تعداد استارت روزانه
 • نصب لوازم برقی اضافه روی خودرو
 • نوع استارت خودرو
 • کارکرد ماشین

تعداد استارت روزانه بیشترین تاثیر را بر طول عمر باتری بنز خواهد گذاشت
شارژ و مقدار شارژ باتری بنز در طول عمر باتری بسیار تاثیرگذار است. 

قیمت باتری انواع بنز

باتری های مختلف فابریک بنز با توجه به نوع ساخت و برند باتری دارای قیمتهای متفاوتی میباشند
برای آگاهی از آخرین قیمت باتری انواع بنز با ما در ارتباط باشید
باتری فابریک بنز با قیمت مناسب.

علایم خراب شدن باتری بنز

 

 • استارت سنگین خودرو 
 • قطع شدن برق خودرو
 • سفید شدن نشانگ باطری
 • ضعیف شدن برق پشت آمپر
 • بوی بد از باتری
 • ظاهر شدن هشدار باتری در پشت آمپر
 • بادکردگی باتری از اطراف
 • نشت اسید از اطراف باتری
 • استارت نخوردن خودرو


در صورت خاموش بودن خودرو بی ام و به مدت طولانی (بیش از ده روز) سر باتری منفی را جدا کنید تا باتری دشارژ نشود.
اگر باتری تخلیه شد فقط به وسیله باتری کمکی با آمپر کمتر ماشین را روشن کنید

اگر نشانگر تشخیض وضعیت باتری بی ام و به رنگ مشکی و یا سفید باشد باید باتری بنز را شارژ کامل کرده تا نشانگر مجددا به حالت سبز و آماده استارت باشد


چه عواملی بر قیمت باتری بنز تاثیر گذار است؟

 • نوع باتری
 • برند باتری
 • شرکت سازنده باتری
 • آمپر باتری
 • تاریخ تولید باتری
 • نوع و مدت ضمانت باتری
 • نوع تکنولوژی ساخت باتری


باتری اتمی مناسب بنز

باتری های سیلد و یا اتمی بدون نیاز به مراقبت و نگهداری هستند و طول عمرشان از سایر انواع باتری بیشتر است همچنین هیچ نوع آلودگی در ماشین ایحاد نمیکنند.
برای خودروهای حتما از باتری های نوع سیلد و اتمی استفاده کنید

باتری AGM برای بنر

باتری فابریک و اصلی بنز با تکنولوژی AGM میباشد
باتری های AGM برای انواع. بنز بسیار مناسب و با طول عمر بالا میباشد

از نصب باتری های اسیدی بر روی بنز خودداری کنید

 روش باتری به باتری ماشین بنز

اگر خودرو بنز به علت تخلیه باتری روشن نمیشود جهت روشن کردن بنز فقط از روش باتری کمکی با آمپر پائین تر از باتری اصلی استفاده کنید


حداکثر آمپر باتری برای بنز


در صورت نصب سیستم صوتی قوی بر روی بنز میتوانید 5 الی 10 آمپر باتری قوی تر نصب کنیدِ

به عنوان مثال اگر باتری خودرو 80 آمپر است در زمان تعویض باتری میتوانید 90 آمپر نصب کنید
البته بالا بردن آمپر باتری باید با توجه به توان دینام انجام شود. 

در صورت نصب سیستم صوتی بسیار قوی یک باتری مجزا برای سیستم نصب کنید تا به باتری اصلی خودرو آسیب وارد نشود و باعث کاهش عمر باتری نشود


در صورت افت ولتاژ باتری به زیر 12 ولت حتما باتری بنز تست و تعویض شود


توجه داشته باشید باتری اصلی خودروهای بنز ساخت کشور آلمان با برند VARTA میباشد

نمایندگی باتری ماشین بنز

امداد باتری نمایندگی انواع باتری مناسب برای بنز با ارسال و نصب در محل در خدمت شما میباشد

جهت خرید باتری اصلی با ضمانت معتبر باتری بنز را فقط از نمایندگی معتبر خریداری کنید 

بعد از تعویض باتری بنز حتما دینام خودرو باید تست شود و میزان شارژ دقیق باتری کنترل شود تا باتری تازه نصب شده دچار مشکل  شارژ نگردد


اگر از اطراف باتری  نشتی اسید وجود داشت فورا باتری را تعویض کنید تا به خودرو آسیب نرسد.


چرا خرید باتری از امداد باتری بهترین گزینه است؟

 • خرید باتری اصلی بنز
 • نصب رایگان در محل
 • تعویض باتری توسط متخصص
 • تست برق خودرو
 • تست دینام و شارژ باتریظ
 • تست باتری قبل از تعویض
 • قیمت مناسب باتری
 • دریافت گارانتی معتبر

امداد باتری نمایندگی باطری ماشینهای بنز به صورت شبانه روزی با ارسال و نصب رایگان در خدمت شماست.